buildingSMART International

BuildingSMART mezinárodní aliance pro interoperabilitu je neutrální, mezinárodní a unikátní nezisková organizace podporující Open BIM v průběhu celého životního cyklu budovy a nabízející pomoc při implementaci Open BIM. BuildingSMART vyvinula, udržuje a certifikuje standardy pro datové modely známé jako „Industry Foundation Classes“ (IFC).

Go to link