top of page

Proč Open BIM?

​Podívejte se na video, které  představuje proč vznikla myšlenka Open BIM a k čemu všemu je vlastně dobrá...

Proč je Open BIM důležité?
  • Open BIM podporuje transparentní, otevřený postup prací, který umožňuje jednotlivým stranám účastnit se projektu bez ohledu na to, jaké softwarové nástroje používají.

  • Open BIM vytváří společný jazyk pro široce využívané procesy a umožňuje firmám a státu realizovat projekty průhledným způsobem, srovnatelným ohodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat.

  • Open BIM poskytuje trvalá projektová data použitelná v průběhu celého procesu a tím eliminuje nutnost opakovaného zadávání a z toho plynoucích chyb.

  • Malí i velcí dodavatelé softwaru se mohou zapojit a vzájemně soutěžit s řešeními nezávislými na použitém systému.

  • Open BIM podporuje online dodávky produktu s přesnějšími poptávkami ze strany uživatelů a dodává data přímo do BIM.

bottom of page