top of page

OPEN BIM
KONCEPT

 

Open BIM koncept je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb a je založený na otevřených standardech a pracovních postupech.

 

Open BIM certifikace je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.

Proč

 

 

Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například  tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Uvítáme, když se dodavatelé AEC softwaru, činitelé v odvětví AEC - projektanti, stavební inženýři, stavební firmy - i AEC projekty zapojí a budou užívat logo Open BIM jako symbol úspěšné, hladké a efektivní spolupráce.

Partneři

 

 

Open BIM představuje moderní přístup k interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými partnery na poli AEC.

Komunita Open BIM vítá všechny prodejce software, projekční kanceláře a investory, neboť logo Open BIM je zárukou úspěšné a efektivní spolupráce na projektech - a to kdekoli na světě!

Výhody

 

 

Přístup na základě Open BIM spolupráce nabízí spolupracujícím stranám ve stavebních projektech klíčové výhody. Mezi ty nejzásadnější patří eliminace vlastních chyb, komunikace beze ztráty dat, kontinuální vývoj BIM nástrojů či možnost přístupu k datům po celou dobu životnosti budovy.

Open BIM přináší lepší spolupráci do stavebnictví a architektury (AEC)

Aliance buildingSMART® International, členové skupiny Nemetschek Group, společnost Tekla, DDS-CAD a další vedoucí dodavatelé softwaru spojili své síly a spustili celosvětový program, který bude v odvětví stavebnictví a architektury (AEC) podporovat pracovní toky prostřednictvím Open BIM.

bottom of page