top of page

Výhody Open BIM spolupráce

 

ZÁSADNÍ VÝHODY

Open BIM spolupráce

 

Přístup na základě Open BIM spolupráce nabízí zainteresovaným stranám ve stavebních projektech klíčové výhody:

 

 

  • ELIMINACE CHYB: Integrace pracovních toků vede k výraznému snížení chyb v řízení celého procesu v porovnání s přístupem, kdy se koordinují různé profese prostou výměnou dokumentů.

  • KOMUNIKACE BEZE ZTRÁTY DAT: Účastníci projektu mohou pracovat s nejprogresivnějšími řešeními ve svých příslušných odvětvích, aniž by riskovali „nekompatibilitu“ a tudíž vyloučení z určitých BIM projektů.

  • KONTINUÁLNÍ VÝVOJ: Účastníci projektu si mohou udržet plnou kontrolu nad aktualizacemi softwaru bez ohledu na to, jak si v tomto ohledu počínají kolegové pracující na jiných stavebních a architektonických projektech.

  • DATA PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI BUDOVY: Přístup k BIM datům je zajištěn po celý životní cyklus budovy včetně fází jejího projektování, výstavby ale i provozu.

 

STAVEBNICTVÍPROJEKCE VÝSTAVBA

SPRÁVA

PROJEKCE

 

 

"Projekce je první, velmi důležitou etapou, jež předchází vlastní realizaci stavby."

 

Od projektové dokumentace očekává investor i realizační firma, že podle ní bude možné postavit bezchybné dílo navržené projekčním týmem architektů, stavebních projektantů, statiků, projektantů jednotlivých profesí.

 

Celý projektový tým musí spolupracovat a jednotlivé části projektu navrhnout koordinovaně a efektivně tak, aby stavba jako celek spolehlivě fungovala po celou dobu životnosti stavby.

VÝSTAVBA

 

 

"Dodavatel stavby je závislý na podkladech, které dostane od investora, potažmo projektanta."

 

Projekt pro zhotovení stavby může mít různé kvality. Při práci založené na principu BIM se mění způsob práce do té míry, že papírová dokumentace ztrácí na své důležitosti. Zásadnější pro realizaci stavby jsou data v elektronickém formátu v podobě informační databáze stavby. Pro efektivnější práci jsou data o stavbě interpretována do virtuálního modelu stavby. Jednotlivé stavební prvky s sebou nesou informaci nejen rozměrovou nebo souřadnici umístění (3D), ale také další užitečné informace o druhu materiálu, jeho ceně, technických a dalších vlastnostech...

SPRÁVA

 

 

"Proč investoři nepožadují kvalitu?"

 

Kvalitní stavbě by měl předcházet odpovídající projekt, jehož hodnota není postavena na nejnižší ceně za projektové práce.

 

Investice do takového projektu a realizace samotné stavby velmi často tvoří „pouhých“ 36% (některé zdroje uvádějí dokonce jen 20%) všech nákladů, které ve skutečnosti stavba během svého života spotřebuje.

 

Pokud je návratnost investice hlavním kritériem investičního záměru, investor by rozhodně neměl na přípravě a realizaci stavby zásadním způsobem šetřit.

bottom of page