top of page

 

Open BIM:

lepší, otevřená spolupráce napříč stavebnictvím

 

Open BIM je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb a je založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Open BIM je iniciativou aliance buildingSMART a několika předních dodavatelů softwaru, kteří využívají otevřený datový model buildingSMART.

 

Program Open BIM je marketingovou kampaní iniciovanou firmami GRAPHISOFT®, Tekla®, Nemetschek Group (Allplan, Scia, Vectorworks) Data Design System a dalšími členy buildingSMART® s cílem globálně koordinovat propagaci Open BIM v AEC průmyslu.

 

Certifikace Open BIM je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.

Pro koho?

 

STAVEBNICTVÍPROJEKCE VÝSTAVBA

SPRÁVA

Open BIM pro projektanty

 

 

Zásadním motivačním faktorem pro využívání metodiky BIM z pohledu projektantů je bezesporu zásadní omezení či dokonce vyloučení vlastních chyb v projektu. To, že stavbu architekti a inženýři de facto nasimuluji ve virtuálním světě počítače, tím mohou vyřešit kolize ještě před položením základního kamene stavby, což vede zcela jistě k eliminaci chyb na stavbě, za které by jinak měli nést svůj díl odpovědnosti.

Open BIM pro investory

 

 

Nejdelší a patrně i nejzásadnější etapa životního cyklu stavby je etapa užívání stavby a sní související správa a údržby. Na rozdíl od tradičního způsobu projektování, kdy projektová dokumentace nezřídka kdy, coby stoh papíru, skončí v regále v archivu po čase jako neaktuální informace. A právě v tomto bodě BIM přináší odpověď a řešení vlastníkům budov, kdy data v informačním modelu stavby jsou díky metodice BIM živá a neustále aktualizovaná. Aktuální data pak mají pro vlastníka o to větší cenu, pokud je potřeba budovu opakovaně renovovat, či ji na konci její životnosti dokonce zbourat.

 

Open BIM pro dodavatele staveb

 

 

Výstavba jako fáze realizace a zhmotnění projektu. Realizační firma přebírá odpovědnost za kvalitní realizaci díla dle projektové dokumentace. Pokud je projektová dokumentace pro realizaci stavby bezchybně zpracovaná, o to více se snižuje šance na chyby během výstavby. Ovšem jen potud, jsou-li projektové informace správně interpretovány. Stavební firmy a jejich zaměstnanci by proto ve vlastním zájmu měli umět pracovat metodikou BIM a tudíž i požadovat projektové podklady strukturované v podobě informační databáze stavby, zjednodušeně označované jako BIM model.

 

 

 

Open BIM pro všechny

 

 

Myšlenka Open BIM vychází z obecné metodiíky Informačního modelu budovy (BIM), která je obecně platnou metodikou pro stavebnictví. Její myšlenka je postavena na otevřené spolupráci, na kterou musí přistoupit opravdu všichni účastníci stavebního procesu, architekty a projektanty počínaje, přes stavební firmy, dodavatele stavebních konstrukcí a technologií a investorem, majitelem a facility managerem či správcem budovy  konče. Využití databáze informací o budově vytvořené během projekce a výstavby nekončí kolaudací objektu, ale naopak teprve nachází uplatnění během jedné z nejdelších etap životního cyklu stavby – při její správě a údržbě.

bottom of page